Dost Yaşam Down Sendromu Vakfı Hakkında

Varoluş Nedenimiz

Down Sendromlu bireylerin anayasal haklarına sahip üretken yurttaşlar olarak toplumdaki yerlerini almaları ancak sorunun toplumsal bazda ele alınması ile mümkün olacağı düşüncesinden yola çıkılarak, Türkiye çapında Down Sendromu hakkında farkındalık yaratarak, Down Sendromlu bireylerimizin sosyo-kültürel, kişisel gelişim, sportif faaliyetler, eğitim vb. alanlarda kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olarak toplum içerisindeki yaşamlarını kolaylaştırmak.

Amacımız

"Down Sendromlu genç bireylerin gelişimine yönelik sanatsal (resim, tiyatro, ebru, vb) ve kişisel gelişim faaliyetlerini, kurslar yoluyla genç Down Sendromlu bireylerde "güç birliği içerisinde topluma entegre olarak yaşamlarını sürdürmelerini desteklemek ve sosyal zenginliğini artırmak” misyonunu üstlenerek Dost Yaşam Vakfı olarak, vizyonumuzu oluşturan "En girişimci, yenilikçi ve Down Sendromlu insanların üretken bireyler olarak, gündelik yaşamlarını bağımsız bireyler olarak yetişmelerini artıran bir topluluk olmayı" hedeflemekteyiz.

Ayrıca; ilgili özel ve resmi kurum ve kuruluş, grup, dernek, yerel yönetimler, vakıf vb. yerler nezdinde girişimlerde bulunarak ortak çözüm ve projeler üretmek. Bu projelerin hayata geçirilmelerini sağlamak.

Değerlerimiz

Dost Yaşam Degerler