GÖNÜLLÜLER

Gönüllü; bireylerin toplumsal sorumluluk anlayışıyla, çıkar gözetmeksizin bilgi, zaman, beceri, deneyim ve kaynaklarını –kendi özgür iradeleriyle- inandıkları bir amaç uğruna kullanan kişi ve/veya gruplara "Gönüllü" denir.

Gönüllülük Şartlarımız

Nasıl Gönüllü Olabilirsiniz?

Öncelikle sitemizdeki "Gönüllü Başvuru Formu" nun çıktısını alarak , doldurduktan sonra ıslak imzalı şekli ile;

  • 1 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf,
  • Güncel tarihli Adli Sicil Kaydı,
  • 1 adet Kimlik fotokopisi,
Belgeleri ile birlikte tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.